Pengenalan

1.0 Apa itu WATAKMAS?
* WATAKMAS ialah singkatan nama Persatuan Wakil Etiqa Takaful Malaysia. WATAKMAS didaftarkan di bawah Akta Pertubuhan 1966. Nombor Pendaftaran Pertubuhan WATAKMAS ialah PPM 1313.
 
2.0 Aktiviti Utama WATAKMAS
* Aktiviti utama WATAKMAS ialah menjaga kebajikan dan kepentingan ahli-ahli Persatuan yang terdiri dari wakil-wakil (agen-agen) Etiqa Takaful. WATAKMAS adalah merupakan platform utama untuk menjaga kebajikan wakil-wakil Etiqa Takaful Berhad. WATAKMAS juga menjadi pengantara di antara wakil-wakil Takaful dengan Pengurusan Kanan Syarikat Etiqa Takaful Berhad.
3.0 Kepimpinan WATAKMAS
Mesyuarat Agung Dwi Tahunan WATAKMAS memilih Ahli-ahli Jawatankuasa yang dikenali sebagai Majlis Ekskutif WATAKMAS (MEW) yang terdiri daripada seorang Presiden, seorang Timbalan Presiden, dua orang Naib Presiden, tujuh orang Ahli Jawatankuasa dan seorang Pemeriksa Kira-kira. MEW kemudian akan melantik wakil-wakil negeri yang dipanggil sebagai Pengerusi-pengerusi Negeri.

Galeri gambar